Generelle betingelser


Gældende for forholdet mellem lejer og butikken:

Ruths walk in 
Jernbanegade 3
6000 Kolding 
CVR: 42666637AFTALEGRUNDLAG

Disse handelsbetingelser udgør sammen med Ruths walk in faktura og ordrebekræftelse samt ethvert bilag vedlagt de førnævnte dokumenter det samlede aftalegrundlag mellem butikken og kunden (”aftalegrundlaget”). En af Ruths walk in udarbejdet ordrebekræftelse har forrang for disse handelsbetingelser, såfremt dokumenterne er indbyrdes modstridende.

Kunden kan acceptere ”aftalegrundlaget” enten ved underskrift, ved sin handlemåde eller ved skriftlig eller elektronisk accept, herunder ved accept på e-mail. 

Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Ruths walk in handler som fuldmægtig og handler dermed på kundens vegne samt for kundens regning og risiko. Dette indebærer, at butikken alene formidler handlen mellem kunden og den slutbruger, som køber kundens varer.

PRISER OG ÅBNINGSTIDER


Priserne angivet på hjemmesiden er inklusive moms.

 Bemærk, at vi har fast søndag og mandagslukket. Butikken forbeholder sig retten til at holde ekstraordinært lukket ved sygdom eller lignende. Butikken bestræber sig derudover på at holde ekstraordinært åbent, hvis det vil være gavnligt for butikken og lejerne – eksempelvis på udvalgte søndage, helligdage samt midnatsåbent i byen eller lignende.
KOMMISSION

Butikken formidler alene salg af varer, som kunden har ejendomsretten til. Butikken har således på intet tidspunkt ejendomsretten til varerne, og ethvert beløb betalt til butikken er et vederlag for service ved formidling af salget mellem kunden og den slutbruger, som køber varerne af kunden.

Vi opkræver 50 % af salgsprovenuet i vederlag for formidling af salg af kundens varer  


UDBETALING OG AFREGNING

Vi udbetaler månedligt provenuet fra salget af kundens varer til kunden efter fradrag af vederlag for salgsformidling.

STANDARD FOR VARER OG ORDEN

Dine varer skal være i pæn stand – det skal være rent, lugtfrit og uden større fejl som huller, skader osv. Tøj skal være nystrøget eller dampet. 

Alle varer sælges som beset og kan derfor ikke byttes, returneres eller reklameres.GLEMTE VARER OG VARER UDEN PRISMÆRKE

Vi er ikke ansvarlig for tab forvoldt ved denne bortskaffelse. Det er lejers eget ansvar at sørge for at alle tilbageværende varer i butikken kommer med hjem efter endt lejeperiode.


VARESIKRING

Der følger ubegrænset antal tøjalarmer med i prisen. Disse er sikret gennem et antennesystem v. indgangen til butikken.  Vi kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, ombyttede prismærker og butikken er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri skal din indboforsikring kunne dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information.


EJENDOMSRET & VAREBETINGELSER

Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varer. Det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende- eller sundhedsskadelige varer. Ligeledes ønsker vi ikke at have varepartier købt med henblik på videresalg i butikken. H


FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi afslører derfor ikke information om kunder/brugere til tredje part, medmindre dette er nødvendigt for at implementere en transaktion eller øvrige dele af virksomhedens drift. Forretningen sælger ikke dine informationer til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.